Åke Linders minneslopp - The right way

                          2019 års vinnare
Gransjöns tornado och isabella legl bååth

Foto av Kurt Einevåg

Loppet "The right way" byte namn år 2019 för att hedra minnet av Åke Linder.

Tidigare vinnare av Åke Linders minneslopp the right way

2022 M.´S. Rascal & Lea Mattsson 
2021 Inställt
2020 Inställt
2019 Gransjöns Tornado & Isabella Legl Bååth
2018 Inställt  
2017 Athena Trot & Ida Strömbäck
2016 Ernst Ricardo & Sofie Nordmark
2015 Eragon & Emma Smedeby
2014 Inställt
2013 Tuffing & Camilla Ingerstad
2012 Thyra Tyrann & Madelene Wetterholm
2011 Smedens Regent & Nelly Jernberg