Åke Linders minneslopp

                          2019 års vinnare
Gransjöns tornado och isabella legl bååth

Foto av Kurt Einevåg