Åke Linders minneslopp - The right way

                          2019 års vinnare
Gransjöns tornado och isabella legl bååth

Foto av Kurt Einevåg

Tidigare vinnare av Åke Linders minneslopp the right way

2019 Gransjöns Tornado & Isabella Legl Bååth
2018 Inställt  
2017 Athena Trot & Ida Strömbäck
2016 Ernst Ricardo & Sofie Nordmark
2015 Eragon & Emma Smedeby
2014
2013 Tuffing & Camilla Ingerstad
2012 Thyra Tyrann & Madelene Wetterholm
2011 Smedens Regent & Nelly Jernberg